ÇALIŞMA SAATLERİ

8.00 AM - 10.00 PM

ÜCRETSİZ KARGO & İADE

100 TL Üzeri alışverişlere

100% PARA İADESİ

30 Gün İçinde Koşulsuz

TEL: 0232-483-3128

Müşteri Hizmetleri!

Bayilik Ba?vurusu


XML BAY?L?K

Bayili?imiz sadece XML ba?lant?s? üzerinden gerçekle?mektedir. Web siteniz üzerinden sadece sat??lara odaklanabilir, bayimiz olman?n verdi?i büyük avantaj ile stok & ürün depolama kayg?n?za son verebilirsiniz. 

DropShipping hizmetinden yararlanarak sipari?lerinizi direk mü?terilerinize yönlendirebilirsiniz.


ÖNEML? NOT : Tüm bayilerimizin dikkatine Shepine ve Byzinci markalar?na xml hizmeti verilmektedir.


XML ÜCRET?

XML entegrasyonu için ücret ödemenize gerek yok. Siz sadece ve sadece ürünleri satmaya odaklan?n.

Dan??mak istedi?iniz tüm konularda bizimle ileti?ime geçebilirsiniz. Size  yard?mc? olmaktan mutluluk duyar?z.

Çal??ma Saatlerimiz : Hafta içi 09:00 – 18:00 ‘dir.

GENEL ?ARTLAR

endolusu.com'dan ürün sat?n alabilmeniz için öncelikle Vergi Mükellefi olman?z gerekmektedir.

Ürünlerimizi sataca??n?z, konseptimize uygun bir web siteniz ya da arac? e-ticaret sitelerinde (n11.com, hepsiburada.com vb.) ma?aza sahibi olman?z gerekmektedir.

Yukar?daki ?artlar? yerine getirmi? her gerçek ve tüzel ki?iler endolusu.com'dan bayilik ba?vuru formunu doldurduktan sonra bayi olmak istediklerini bize mail yoluyla bildirmelidirler.

XML ENTEGRASYONU

XML linkimiz bayi onay?ndan sonra verilmektedir.

Ald???n?z XML hizmetini sadece verece?iniz IP üzerinde konumlanan tek domain üzerinden kullanma hakk? verilmi?tir. 

S?PAR??

Ba?vurunuz onayland?ktan sonra taraf?n?za iletilen bayi giri? bilgileriniz ile “www.endolusu.com” adresimizden giri? yaparak sipari?inizi olu?turman?z gerekmektedir. 

KARGO ve TESL?MAT

Kargolamalar maksimum 3 i? günü içinde yap?lmaktad?r. 

Kargo hizmet tutar? tüm Türkiye 6,90 TL uygulanmakta olup herhangi bir art?? veya indirim halinde bayilerimize bilgisi verilerek ayn? gün uygulanacakt?r. (1-10 desi aras? geçerlidir.)

Anla?mal? kargo firmam?z SÜRAT KARGO’dur.

E?er firman?z?n özel kargolama ürünleri var ise ( kutu, ç?kartma, bro?ür ve reklam materyalleri ) bu ?ekilde paketlenerek yollanabilmektedir

n11.com, hepsiburada.com v.b. sitelerden yapt???n?z sat??lar için kargo ?ablonu (Sürat Kargo-Aras Kargo) ve faturay? birlikte mail göndermeniz yeterli olacakt?r.

ÖDEME

Ödemelerinizi sipari?iniz s?ras?nda Kredi Kart? ile ve Havale seçene?i ile Pe?in olarak yapman?z gerekmektedir. 

DropShipping hizmetinden yararlanarak sipari?lerinizi direk mü?terilerinize yönlendirebilirsiniz.

KAR MARJI

Kar marjlar?m?z? info@endolusu.com adresimize mail göndererek ö?renebilirsiniz.

FATURALANDIRMA

Satm?? oldu?unuz tüm ürünler ad?n?za veya firman?za mutlaka ayn? gün içerisinde faturaland?r?l?r.

Kesilen faturalar e-fatura mükellefi oldu?umuzdan ayn? gün mail yoluyla pdf olarak taraf?n?za iletilir.

Kesinlikle faturas?z ürün sat???m?z yoktur!.

?ADE ve GARANT? ?ARTLARI 

Orijinal kutusu/ambalaj? bozulmu? tekrar sat?labilirlik vasf?n? kaybetmi?, bir ba?ka mü?teri taraf?ndan sat?n al?namayacak olan ürünlerin iadesi kabul edilememektedir.

Tüm ürünler kargoya verilmeden önce mutlaka kontrol edilir.

Kargoda olu?abilecek sorunlar için mü?terinizi uyarman?z, ilgili Kargo kuryesi yan?nda paketini açmas? ve kontrol etmesi, herhangi bir sorun ile kar??la??lmas? halinde mutlaka hasar tespit tutana?? tutturulmal? aksi takdirde hasarlarda ki sorumluluk al?c? ve sat?c?ya aittir.

?leti?im:

E-posta : info@endolusu.com

Telefon & Whatsapp : 0535 474 06 56